ความรู้ออนไลน์ : know_km
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขั้นตอนการให้บริการชำระภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
578
03 ต.ค. 2560
2 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
514
01 ต.ค. 2560
3 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
541
11 ก.ค. 2560
4 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
582
01 ก.ค. 2560
5 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
542
02 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved