ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงานปลัด เนื่องจากการโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
413
28 เม.ย. 2564
2 ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
01 เม.ย. 2564
3 คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัีวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
405
26 มี.ค. 2564
4 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
456
19 มี.ค. 2564
5 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
447
19 มี.ค. 2564
6 การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
08 ก.พ. 2564
7 ข้อมูลคุณภาพน้ำกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
18 ม.ค. 2564
8 การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
24 ธ.ค. 2563
9 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแจ้งเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 ธ.ค. 2563
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
19 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved