ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 เม.ย. 2564
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
19 มี.ค. 2564
3 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 มี.ค. 2564
4 ข้อมูลคุณภาพน้ำกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 ม.ค. 2564
5 รายงานสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ต.ค. 2563
6 โครงการเด็กวัยเรียน วันรุ่น สูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 ก.ค. 2563
7 ข้อมูลคุณภาพน้ำกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ไตรมาสที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 ก.ค. 2563
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 มิ.ย. 2563
9 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 มิ.ย. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved