ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  รายละเอียด :

 ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประกอบด้วย ประชาชนผู้ที่เคยเข้ามาติดต่อราชการ รับบริการ หรือผู้รับจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินความโปร่งใส ประจำปี 2564 โดยสามารถเข้าช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ 2 ช่องทาง คือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/gsck0b และทาง QR CODE 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 456 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved