กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด :
     1.1 เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการสอบสวน ป้องกัน ควบคุม การดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. หน่วยกู้ภัย ตลอดถึงผู้ที่อยู่ในศูนย์ที่เข้าข่ายเฝ้าระวัง 1.2 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ผู้มีความเสี่ยงต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ 1.3 เพื่อให้แก่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2564    อ่าน 61 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved