กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด :
    

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  จึงได้จัดโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยมีรูปแบบทำงานในเชิงบูรณาการร่วมทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 29 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved